Spisak registrovanih pružalaca besplatne pravne pomoći - lokalne samouprave i udruženja

 

Jedinica lokalne samouprave podnosi prijavu za upis lica koje pruža besplatnu pravnu pomoć u službi pravne pomoći koja sadrži sledeće podatke:

1) naziv jedinice lokalne samouprave;

2) lično ime lica koje pruža besplatnu pravnu pomoć;

3) broj telefona;

4) adresu elektronske pošte, ako postoji

Spisak Veličina: 0.07 MB