Podaci o dodatnim izvorima finansiranja za 2017. godinu

Projekat 5007 – Rekonstrukcija i adaptacija objekta „PALATA PRAVDE“ u Beogradu

 

Izvor finanasiranja   11 – Primanja od inostranih zaduživanja

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

 

REALIZOVANO

512

Mašine i oprema

225.658.000,00

 

582.584.510,76

UKUPNO:

225.658.000,00

 

582.584.510,76

Projekat 5008 – Rekonstrukcija i adaptacija objekta u ul. Katanićeva br. 15 u Beogradu (bivši Vojnotehnički institut)

 

Izvor finanasiranja   11 – Primanja od inostranih zaduživanja

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

 

REALIZOVANO

511

Zgrade i građevinski objekti

10.000.000,00

 

0,00

512

Mašine i oprema

5.000.000,00

 

0,00

UKUPNO:

15.000.000,00

 

0,00

Programska aktivnost  0006 – Proces evropskih integracija i normativna podrška radu pravosuđa

 

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

 

REALIZOVANO

422

Troškovi putovanja:

-službena putovanja u zemlji

-službena putovanja u inostranstvo

10.500.00,00

 

2.216.872,57

423

Usluge po ugovoru:

-usluge prevođenja

-obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

-kotizacije za savetovanja i seminare

-kompjuterske usluge

-štampanje biltena i časopisa

-informisanje javnosti

-reprezentacija

83.500.000,00

 

57.536.285,68

512

Mašine i oprema

12.000.000,00

 

473.535,00

UKUPNO:

106.000.000,00

 

60.226.693,25

Programska aktivnost  0010 – Administracija i upravljanje

 

Izvor finansiranja 05 – Donacije od inostranih zemlja

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

 

REALIZOVANO

423

USLUGE PO UGOVORU

- Ostale kompjuterske uslute

0,00

 

264.305,87

UKUPNO:

0,00

 

264.305,87

 

Izvor finansiranja 15Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

OPIS

Planirana sredstva iz budžeta

 

REALIZOVANO

423

USLUGE PO UGOVORU

- Ostale kompjuterske uslute

0,00

 

3.052.675,89

UKUPNO:

0,00

 

3.052.675,89