Godišnji izveštaj posrednika u rešavanju sporova za 2019. godinu

Poziv za podnošenje Godišnjih izveštaja o obavljenim posredovanjima za 2019. godinu

 

Član 34. stav 1. tačka 5. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014) propisuje da je posrednik dužan da Ministarstvu pravde podnese godišnji izveštaj o obavljenim posredovanjima koji sadrži podatke o vrsti spornog odnosa, mestu u kojem je sproveden postupak posredovanja i načinu okončanja postupka posredovanja, uz poštovanje načela poverljivosti.

Stoga, Ministarstvo pravde poziva registrovane posrednike da podnesu Godišnji izveštaj o obavljenim posredovanjima za 2019. godinu  korišćenjem upitnika koji je dostupan putem sledećeg linka.

Upitnik je izrađen radi efikasnije i kvalitetnije obrade podataka a njegovo popunjavanje zahteva najviše pet minuta Vašeg vremena. 

Molimo za povratne informacije što je pre moguće, a najkasnije do ponedeljka, 22. januara 2020. godine.