Ostalo

U skladu sa članom 78. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018- Autentično tumačenje), Ministarstvo pravde vrši javno dostavljanje rešenja o imenovanju javnih izvršitelja putem veb prezentacije

Lidija Milutinović (13.02.2020. godina) Veličina: 0.16 MB
Ivana Maćić (13.02.2020. godina) Veličina: 0.19 MB
Aleksandra Ignjatović (13.02.2020. godina) Veličina: 0.12 MB
Snežana Petrović (14.02.2020. godina) Veličina: 0.1 MB
Aneta Bošković (14.02.2020. godina) Veličina: 0.19 MB
Irena Radumilo (25.02.2020. godina) Veličina: 0.18 MB
Snežana Pavlović (25.02.2020. godina) Veličina: 0.14 MB

Obaveštavamo Vas da uvid u rešenja o imenovanju javnih izvršitelja možete obaviti svakog radnog dana u periodu između 13 časova i 15 časova u zgradi Ministarstva pravde, III sprat, kancelarija 23, a uz prethodnu najavu na broj telefona 011/363-1005.