Nacrt Operativnog plana za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika

Usvojen Operativni plan za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika Veličina: 0.09 MB
Nacrt Operativnog plana za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika Veličina: 0.09 MB
Izostavljene mere i aktivnosti sa obrazloženjem Veličina: 0.04 MB