Unapređenje medijacije u privrednim sporovima u Republici Srbiji

U okviru projekta tehničke saradnje u Srbiji “Srbija – Medijacija u privrednim sporovima (Faza II): Komparativna studija”, čiji je cilj promocija komercijalne medijacije, EBRD i IDLO, kao i niz ključnih eksperata u oblasti medijacije izradili su studiju „Komparativna studija zakonodavnih i institucionalnih okvira i najboljih praksi u oblasti medijacije u privrednim sporovima, uz preporuke za Republiku Srbiju”.

Glavni cilj studije je analiza postojećih iskustava i rezultata ostvarenih u medijaciji u privrednim sporovima u Austriji, Grčkoj, Italiji, Holandiji, Turskoj, Singapuru i zemljama Zapadnog Balkana (Hrvatska, Slovenija, Crna Gora, Makedonija i Bosna i Hercegovina), kako bi se na osnovu toga dale preporuke za razvoj medijacije u oblasti privrednih sporova u Srbiji.

Planirano je da ishod analize bude pružanje pomoći Privrednom apelacionom sudu i Ministarstvu pravde u pripremi adekvatnih preporuka i rešenja kao podrške reformi alternativnog rešavanja sporova u Srbiji, te podsticanje na primenu medijacije kao načina alternativnog rešavanja sporova u privrednim sporovima u Srbiji, čime se smanjuje opterećenje i broj zaostalih predmeta privrednih sudova, a naročito korisnika projekta, pa tako i troškovi i vreme potrebni za rešavanje sporova stranaka.

U cilju ostvarenja navedenih ishoda, ova studija biće predstavljena predstavnicima pravosudnog sistema, Vlade i privatnog sektora kako bi se obezbedio forum za konsultacije između zainteresovanih strana, i kako bi se one informisale o relevantnim dešavanjima u oblasti medijacije u privrednim sporovima.

Tekst studije „Komparativna studija zakonodavnih i institucionalnih okvira i najboljih praksi u oblasti medijacije u privrednim sporovima, uz preporuke za Republiku Srbiju” možete preuzeti ovde.

Srpska verzija Veličina: 2.32 MB
Engleska verzija Veličina: 1.68 MB

Možete preuzeti PowerPoint prezentacije.

Srpska verzija Veličina: 0.55 MB
Engleska verzija Veličina: 0.55 MB