Javni poziv za imenovanje sudskih veštaka (04.10.2021.)

Ministar pravde  na osnovu člana 11. st.1 .i 2. Zakona o sudskim veštacima ( „Sl. Glasnik RS”, broj 44/10), objavljuje javni poziv za imenovanje sudskih veštaka za oblast medicina i užu specijalnost: sudska medicina za područje Višeg suda u Beogradu na osnovu prethodno istaknutih potreba.
 
javni poziv za imenovanje sudskih veštaka je objavljen u Službenom glasniku RS, br. 95/2021 od dana 01.10.2021. godine. 

Javni poziv za imenovanje sudskih veštaka (04.10.2021.) Veličina: 0.06 MB