Grupa za finansijsku podršku sistemu besplatne pravne pomoći i realizaciju sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja

Grupa za finansijsku podršku sistemu besplatne pravne pomoći i realizaciju sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja obavlja finansijsko računovodstvene poslove koji se odnose na:

izvršenje budžeta Ministarstva u delu besplatne pravne pomoći i sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, prenos sredstava jedinicama lokalne samouprave  na ime refundacije dela sredstava za pruženu pravnu pomoć i prenos sredstava odabranim korisnicima sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, evidentiranje,  praćenje i analizu utroška sredstava, izveštavanje, usklađivanje stanja glavne knjige Trezora sa pomoćnim knjigama u delu koji se odnosi na besplatnu pomoć i sredstva prikupljena po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja;

obrada,  evidencija i čuvanje prateće dokumentacije za sve transakcije evidentirane u glavnoj knjizi Trezora u delu koji se odnosi na besplatnu pravnu pomoć i sredstva prikupljena po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja;

sravnjivanje, sintetizovanje i konsolidovanje finansijskih podataka u delu koji se odnosi na besplatnu pravnu pomoć i sredstva prikupljena po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja;

obradu dokumentacije i davanje naloga za prenos sredstava lokalnim samoupravama i odabranim korisnicima sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja;

daje stručna mišljenja i uputstva i obavlja i druge poslove iz delokruga Grupe