Izdavanje duplikata Uverenja o položenom pravosudnom ispitu

Korisnici usluge:  Na zahtev lica koja su prethodno položila pravosudni ispit 

Način podnošenja zahteva/molbe: Slobodna forma, prilog (fotokopija lične karte)

Adresa: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Taksa: 920,00 dinara (Republička administrativna taksa)

Primer uplatnice možete preuzeti na sledećoj stranici.

Pravni okvir: Zakon o pravosudnom ispitu, Pravilnik o programu pravosudnog ispita, Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita

Informacije: Kontakt centar Ministarstva pravde (0117858000, kontakt@mpravde.gov.rs)