Sektor za preuzimanje i upravljanje oduzetom imovinom

Sektor za preuzimanje i upravljanje oduzetom imovinom obavlja poslove koji se odnose na:

-          sprovođenje postupka preuzimanja oduzete imovine;

-          prijem i čuvanje pokretne imovine proistekle iz krivičnog dela;

-          sprovođenje postupka procene vrednosti pokretne i nepokretne imovine proistekle iz krivičnog dela;

-          staranje o upravljanju oduzetom ili privremeno oduzetom imovinom;

-          vodi odgovarajuće evidencije pokretne i nepokretne imovine proistekle iz krivičnog dela;

-          kadrovske poslove, materijalno-finansijske i druge poslove koji se odnose na preuzimanje i upravljanje oduzetom imovinom.

U Sektoru za preuzimanje i upravljanje oduzetom imovinom obrazuju se sledeće unutrašnje uže jedinice: 

-        Odeljenje za preuzimanje oduzete imovine

-        Odeljenje za upravljanje oduzetom imovinom

-        Odeljenje za opšte i materijalno-finansijske poslove