Odeljenje za upravljanje oduzetom imovinom

Odeljenje za upravljanje oduzetom imovinom obavlja poslove koji se odnose na:

-          upravljanje privremeno i trajno oduzetom imovinom;

-          sprovođenje postupka određivanja poverenika za upravljanje privrednim subjektom;

-          sprovođenje postupka prodaje oduzete imovine;

-          pripremanje odluke o uništenju oduzete imovine;

-          koordinaciju postupka javnog nadmetanja;

-          obuku državnih službenika i nosilaca pravosudnih funkcija u vezi sa oduzimanjem imovine proistekle iz krivičnog dela i druge poslove iz delokruga Odeljenja

U Odeljenju za upravljanje oduzetom imovinom obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice: Grupa za upravljanje privremeno oduzetom imovinom i Grupa za upravljanje trajno oduzetom imovinom.