Odeljenje za opšte i materijalno-finansijske poslove

Odeljenje za opšte i materijalno-finansijske poslove obavlja poslove koji se odnose na:

-          kadrovske poslove;

-          pripremi i izradi predloga Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu;

-          sprovođenje procedure ocenjivanja državnih službenika;

-          sprovođenje procedure internih i javnih konkursa; sprovođenja postupka javnih nabavki;

-          poslove koji se odnose na pripremu finansijskog plana Direkcije;

-          praćenja realizacije finansijskih sredstava Direkcije;

-          usklađivanje stanja glavne knjige Trezora i pomoćnih knjiga;

-          priprema izveštaja o izvršenju budžeta;

-          realizaciju plaćanja iz delokruga Direkcije i druge poslove iz delokruga Odeljenja