Javni izvršitelji

Javni izvršitelj je lice koje vrši javna ovlašćenja poverena Zakonom o izvršenju i obezbeđenju.

Javni izvršitelj obavlja delatnost kao preduzetnik ili kao član ortačkog društva čiji članovi mogu biti isključivo javni izvršitelji.

Javnog izvršitelja imenuje ministar pravde za područje višeg suda i područje privrednog suda.

Zakon o izvršenju i obezbeđenju Veličina: 0.17 MB

Uslovi za imenovanje

Za javnog izvršitelja može se imenovati lice koje ispunjava sledeće uslove:

-    da je državljanin Republike Srbije;

-    da je poslovno sposobno;

-    da je steklo diplomu pravnog fakulteta;

-    da je položilo ispit za javnog izvršitelja, i pravosudni ispit

-    da je završilo početku obuku 

-    da ima najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima pravne struke posle položenog pravosudnog ispita

-    da je dostojno da obavlja poslove javnog izvršitelja;

-    da se nad ortačkim društvom čiji je on ortak ne vodi stečajni postupak;

-    da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično delo protiv pravnog saobraćaja ili službene dužnosti, odnosno da nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova javnog izvršitelja.

Dostojnost za obavljanje poslova javnog izvršitelja utvrđuje se u prema opšte prihvaćenim moralnim normama i etičkom kodeksu javnih izvršitelja i standardima profesionalnog ponašanja javnih izvršitelja.

Ispit za javnog izvršitelja sprovodi komisija koju imenuje ministar, čijim se aktom uređuje i program i način sprovođenja ispita. Poslovi vođenja imenika javnih izvršitelja i zamenika u nadležnosti su Ministarstva pravde