Istraživanje javnog mnjenja “Evropska orijentacija građana Srbije – trendovi”

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije u okviru komunikacionih aktivnosti obavlja periodična istraživanja javnog mnenja o stavovima u vezi sa procesom evropskih integracija i reformama koje su sastavni deo ovog procesa.

Istraživanje javnog mnjenja, decembar 2014. Veličina: 0.74 MB
Istraživanje javnog mnjenja, jun 2014. Veličina: 0.74 MB
Istraživanje javnog mnjenja, decembar 2013. Veličina: 0.45 MB
Istraživanje javnog mnjenja, jul 2013. Veličina: 0.62 MB
Istraživanje javnog mnjenja, decembar 2012. Veličina: 1.08 MB