Uzajamnost

O pravu stranih lica (fizičkih i pravnih) da stiču pravo svojine na nepokretnostima na teritoriji Republike Srbije, pravnim poslovima inter vivos (ugovor o kupoprodaji, ugovor o poklonu, ugovor o doživotnom izdržavanju i sl.) i pravnim poslovima mortis causa (nasleđivanjem) možete pročitati u rubrici „Pravo stranaca da stiču nepokretnosti u Republici Srbiji“. Takođe, sa institutom uzajamnosti povezani su i priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka, kao i obaveza obezbeđenja parničnih troškova (aktorske kaucije).