U Ministarstvu pravde Republike Srbije održan je sastanak sa direktorkom Generalnog direktorata Saveta Evrope za programe Verenom Tejlor i šefom Misije Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Tobijasom Flesenkeperom. 

Pomoćnik ministarke pravde za evropske integracije i međunarodne projekte Branislav Stojanović zahvalio se predstavnicima Saveta Evrope na podršci koju njihova Kancelarija u Republici Srbiji sve ove godine pruža Ministarstvu pravde u radu na unapređenju pravosuđa u Republici Srbiji, što predstavlja jedan od najvažnijih koraka za jačanje vladavine prava i ispunjavanje preuzetih obaveza u okviru pregovaračkog Poglavlja 23 – „Pravosuđe i osnovna prava“.

Ovom prilikom, posebno je naglašena evropska orijentacija Vlade Republike Srbije, te je istaknuto da će Ministarstvo pravde nakon uspešno sprovedenih ustavnih promena ozbiljno pristupiti izradi seta pravosudnih zakona i time pozitivno uticati na efikasnost našeg pravosuđa.

Razgovaralo se i koracima koji će biti preduzeti u cilju usaglašavanja normativnog okvira sa usvojenim ustavnim promenama, a posebna pažnja posvećena je metodologiji rada formiranih radnih grupa kojima je poveren zadatak da izrade radne tekstove pravosudnih zakona, ali i svim aktivnostima koje je Ministarstvo pravde sprovelo u dosadašnjem periodu u oblasti evropskih integracija.

Sastanku su prisustvovali i zamenica šefa Misije Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Nadia Ćuk i viši koordinatorom EU Projekta „Podrška reformi pravosuđa u Srbiji“, koji sprovodi Savet Evrope, Danko Runić.