Radna grupa za izradu radnog teksta Zakona o uređenju sudova, radnog teksta Zakona o sudijama, i radnog teksta Zakona o Visokom savetu sudstva, kao i Radna grupa za izradu radnog teksta Zakona o javnom tužilaštvu i radnog teksta Zakona o Visokom savetu tužilaštva otpočele su danas sa radom, kada je u Ministarstvu pravde Republike Srbije održan prvi sastanak njihovih članova – uglednih pravnika stručnjaka iz državnih organa, sudova, odnosno javnih tužilaštava, naučnih instituta, profesora pravnih fakulteta i predstavnika advokature. 

 

Tom prilikom je postignut dogovor o dinamici sastajanja radnih grupa i intenziviranju procesa rada u cilju što efikasnije i kvalitetnije izrade radnih tekstova ovih zakona, čiju će polaznu osnovu činiti Akt o promeni Ustava Republike Srbije, preporuke sadržane u mišljenjima Venecijanske komisije, kao i međunarodni standardi.

Planirano je da se sastanci radnih grupa održavaju naizmenično svake nedelje, u cilju blagovremene izrade radnih tekstova, pribavljanja mišljenja Venecijanske komisije, kao i usvajanja zakona u okviru roka predviđenog Ustavnim zakonom za sprovođenje Akta o promeni Ustava.