Ministarka pravde Maja Popović razgovarala je sa predsednicom Advokatske komore Srbije Jasminom Milutinović. Na sastanku je dogovoreno proširenje rada kol centra za odbrane po službenoj dužnosti i besplatnu pravnu pomoć i na parnične, vanparnične i prekršajne postupke.

Predsednica Advokatske komore Srbije Jasmina Milutinović pokazala je interesovanje za rad radnih grupa koje su oformljene radi izrade radnih tekstova Zakona o uređenju sudova, Zakona o sudijama, Zakona o Visokom savetu sudstva, Zakona o javnom tužilaštvu i Zakona o Visokom savetu tužilaštva, koji se donose u cilju usklađivanja normativnog okvira sa ustavnim promenama. Ministarka Popović je istakla da će Ministarstvo pravde obaveštavati Advokatsku komoru Srbije o rezultatima rada pomenutih radnih grupa.

Popović i Milutinović naročito su naglasile potrebu nastavka i unapređenja saradnje Ministarstva pravde i Advokatske komore Srbije.