Odluka Vlade Republike Hrvatske da zabrani predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću da poseti Jasenovac i da položi cveće na humke svirepo ubijenih  nevinih Srba, Jevreja, Roma i drugih žrtava, predstavlja kršenje osnovnih principa na kojima počiva Evropska unija.Antifašizam i zaštita ljudskih prava utkani su u temelje evropskih vrednosti. Nedopustivo je da članica Evropske unije zabrani predsedniku susedne države da oda poštu nevinim žrtvama jednog fašističkog režima. 

Zbog takve odluke Vlade Republike Hrvatske, s pravom se može postaviti pitanje da li se zvanična politika te države zasniva na poštovanju savremenih vrednosti, kao što su zaštita ljudskih prava i antifašizam, ili na težnji da se nastave tradicije Nezavisne Države Hrvatske, koja je u svoje vreme predstavljala jednu od najsvirepijih nacističkih tvorevina.