Ministarka pravde Maja Popović sastala se sa šefom Misije OEBS-a u Srbiji Janom Bratuom, sa kojim je razgovarala o izradi pravosudnih zakona, radu na izmeni krivičnog zakonodavstva u cilju unapređenja zaštite novinara, kao i podršci koju Misija OEBS-a pruža Republici Srbiji posredstvom projekata koje sprovodi.

Popović je predstavila aktivnosti koje Ministarstvo pravde preduzima radi usaglašavanja normativnog okvira sa usvojenim ustavnim promenama, a posebno izradu radnih tekstova pravosudnih zakona, čije bi donošenje, kako je navela, uticalo na jačanje vladavine prava i efikasnost pravosuđa u Republici Srbiji.  

Popović je upoznala članove Delegacije Misije OEBS-a u Srbiji sa dinamikom rada radnih grupa koje imaju zadatak da izrade ove zakone, vremenskim okvirom predviđenim za njihovo usvajanje i koordinacijom sa Venecijanskom komisijom.  

Govoreći o projektu „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji“, Popović je podsetila da je Misija OEBS-a u Srbiji kontinuirani partner Ministarstva pravde u sprovođenju aktivnosti koje imaju za cilj uspostavljanje sveobuhvatnog nacionalnog sistema za informisanje, pomoć i podršku žrtvama i svedocima, kao i unapređenje njihove zaštite.  Razgovor je bio posvećen i projektu „Podrška praćenju domaćih suđenja za ratne zločine”, kao i poslednjem izveštaju Misije OEBS-a u Srbiji o suđenjima za ratne zločine.  

Popović se zahvalila na podršci koju je Misija OEBS-a pružila Republici Srbiji u procesu pristupanja Evropskoj uniji, a posebno u unapređenju pravosuđa i ispunjavanju obaveza iz pregovaračkog Poglavlja 23 – „Pravosuđe i osnovna prava“.  Šef Misije OEBS-a u Srbiji Jan Bratu pozdravio je napore koje Republike Srbije ulaže u ostvarivanju ljudskih prava, unapređenju pravosuđa i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.  

On je posebno naglasio da je zajednički rad neophodan radi ostvarivanja postavljenih ciljeva i istakao da je Misija OEBS-a spremna da podrži Republiku Srbiju i na taj način doprinese nastavku uspešne saradnje. Sastanku su prisustvovali i pomoćnik ministarke pravde Branislav Stojanović, direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić, šef Odeljenja za politiku i koordinaciju Štefan Nuner, kao i pravna savetnica u Timu za pravosudnu reformu – Odeljenju za vladavinu prava i ljudska prava Ivana Ramadanović Vainoma.