Ministarka pravde Maja Popović sastala se danas sa generalnim direktorom Direktorata za ljudska prava Saveta Evrope Kristofom Poirelom.

Popović i Poirel razgovarali su o pripremi novog seta pravosudnih zakona i dinamici predviđenih aktivnosti, kako bi zakonska rešenja bila usvojena u skladu sa rokom koji je propisan Ustavnim zakonom. Zahvalivši se na podršci koju Savet Evrope pruža Republici Srbiji, Popović je izjavila da Ministarstvo pravde na transparentan i inkluzivan način sprovodi pomenuti proces. Podvukla je značaj koordinacije aktivnosti sa izvestiocima Venecijanske komisije sa kojima je i u dosadašnjem radu ostavrena odlična saradnja, a čija se poseta očekuje u septembru ove godine.

Ministarka pravde istakla je da Republika Srbija efikasno izvršava presude Evropskog suda za ljudska prava, koje je Komitet ministara zatvorio, i ukazala na primere dobre prakse izvršenja tih presuda.

Generalni direktor Poirel izjavio je da je Savet Evrope partner Republici Srbiji i izrazio spremnost da se i u budućnosti nastavi saradnja na visokom nivou u cilju ostavrivanja svih rezultata na polju jačanja vladavine prava. 

Sastanku su prisustvovali i šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Tobijas Flesenkeper, šefica Odeljenja za Jugoistočnu Evropu za programe saradnje u okviru Direktorata za ljudska prava Saveta Evrope Elena Jovanovska Brezoska i programska menadžerka Saveta Evrope Biljana Sladojević Milatović. Ispred Ministarstva pravde sastanku su prisustvovali pomoćnik ministarke za evropske integracije i međunarodne projekte Branislav Stojanović i pomoćnik ministarke za međunarodnu saradnju i strateško planiranje Vladimir Vinš.