Povodom teksta koji je u petak, 23. septembra 2022. godine, objavljen u dnevnom listu „Politika”, Ministarstvo pravde Republike Srbije upućuje demanti i ističe da na 61. savetovanju Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, koje se održava na Zlatiboru od 22-24. septembra 2022. godine, predstavnici Ministarstva pravde nisu izneli tvrdnju da će biti ukinuta apsolutna zabrana uslovnog otpusta za doživotni zatvor, već da su izmene i dopune Krivičnog zakonika, čija je priprema u toku, posledica realizacije aktivnosti iz Revidiranog akcionog plana za Pregovaračko poglavlje 23 ‒ „Pravosuđe i osnovna prava” i Revidiranog akcionog plana za Pregovaračko poglavlje 24 ‒ „Pravda, sloboda i bezbednost”.

Ističemo da se na savetovanju vodila isključivo stručna rasprava o pomenutom pitanju od strane profesora krivičnog prava, sudija, javnih tužilaca i ostalih učesnika na savetovanju, ali da nije donet zaključak da će biti ukinuta apsolutna zabrana uslovnog otpusta za doživotni zatvor, što će potvrditi i zaključci sa savetovanja koji će biti naknadno objavljeni.