Ministarka pravde Maja Popović učestvovala je na javnom slušanju na temu „Predstavljanje predloga zakona koji se donose u cilju usklađivanja  sa Aktom o promeni Ustava Republike Srbije“, koju je organizovao Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine.

Ministarka Popović je istakla da se organizovanjem javnog slušanja povećava inkluzivnost i transparentnost procesa izrade i donošenja pravosudnih zakona što je pohvaljeno od strane Venecijanske komisije, kao savetodavnog tela Saveta Evrope.

Pravni ambijent čiji su temelj promene Ustava i zakoni koji se donose radi usklađivanja sa njima prevashodno je u interesu građana Republike Srbije. Putem promena Ustava i pravosudnih zakona jača se vladavina prava, jer se ona ostvaruje, između ostalog, kroz nezavisnost sudija i samostalnost javnih tužilaca, koje se povećavaju. To stvara uslove za bolju i efikasniju zaštitu ljudskih prava, jer vladavina prava na njima počiva, a ujedno povećava i pravnu sigurnost. Veća pravna sigurnost utiče i na priliv, naročito stranih, investicija. To će voditi ka povećanju standarda građana i ekonomskom napretku Srbije.