Ministarka pravde Maja Popović predstavila je državama ugovornicama Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije Nacrt rezolucije o zaštiti uzbunjivača, koji je pripremila Vlada Republike Srbije, uz konsultacije sa nevladinom organizacijom ,,Pištaljka” i UNCAC koalicijom, uz opsežne doprinose Kancelarije za droge i kriminal Ujedinjenih nacija.

Ministarka Popović je istakla da je Republika Srbija još 2014. godine usvojila Zakon o zaštiti uzbunjivača koji pruža sveobuhvatnu i efikasnu zaštitu uzbunjivačima i licima koja su povezana sa uzbunjivačima. U Republici Srbiji zakonsko uređivanje zaštite uzbunjivanja predstavlja realizaciju i određenih mera i aktivnosti predviđenih Konvencijom Ujedinjenih nacija za borbu protiv korupcije, Građanskopravnom konvencijom protiv korupcije Saveta Evrope i preporukama Grupe država za borbu protiv korupcije Saveta Evrope (GRECO).

Ministarka je istakla i da su propisi koji se odnose na zaštitu uzbunjivača sve značajniji u svetu, jer obezbeđuju adekvatnu zaštitu zaposlenima, koji otkrivaju određene informacije vezane za nezakonito ponašanje, od odmazde poslodavca. Pravo na uzbunjivanje, predstavlja ljudsko pravo koje štiti slobodu govora i od značaja je za jačanje vladavine prava i razvoj svakog demokratskog društva. Zato uzbunjivačima mora biti garantovano pravo da kontaktiraju nadležne službe u vezi sa svojim radnim angažovanjem, postupkom zapošljavanja, korišćenjem usluga organa vlasti, nosilaca javnih ovlašćenja ili javnih službi, poslovnom saradnjom i pravom vlasništva u privrednom društvu. 

Republika Srbija želi da skoro decenijsko pozitivno iskustvo koje je stekla u zaštiti uzbunjivača prenese i ostalima kako bi podstakla stvaranje uspešnih sistema zaštite uzbunjivača u budućnosti.

Prezentaciji Nacrta rezolucije prisustvovali su i pomoćnik ministarke Vladimir Vinš, kao i Vladimir Radomirović i Dragana Matović iz organizacije ,,Pištaljka”.