U Beogradu je danas održana Međunarodna konferencije „Uloga ustavnih sudova u primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima i prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou“.

Međunarodnu konferenciju je, u okviru obeležavanja jubileja 60 godina od osnivanja Ustavnog suda Republike Srbije, organizovao Ustavni sud, uz podršku projekta „Unapređivanje zaštite ljudskih prava u Srbiji”, koji sprovodi Savet Evrope u okviru zajedničkog programa sa Evropske unijom.

Učesnicima Konferencije se ispred Ministarstva pravde obratila državna sekretarka Bojana Šćepanović.

Šćepanović je istakla da Ustavni sud, kao glavni činilac očuvanja pravne države, svojom praksom osnažuje ljudska prava i čuva autoritet ne samo najvišeg pravnog akta naše države, nego i opštepriznatih pravila međunarodnog prava i ratifikovanih međunarodnih ugovora.

Ona je  ukazala da se sudovi u Republici Srbiji vrlo često pozivaju na sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava, što ukazuje na usmeravanje pravne prakse ka evropskim vrednostima i standardima, oličenim u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Pored predstavnika Republike Srbije,  u radu Konferenciji učestvovali su predsednici i sudije ustavnih sudova Albanije, Austrije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Bugarske, Estonije, Jermenije, Mađarske, Moldavije, Savezne Republike Nemačke, Severne Makedonije, Slovačke Republike, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore, kao i predstavnici Saveta Evrope i sudije Evropskog suda za ljudska prava.