Ministarka pravde Maja Popović sastala se sa podsekretarkom Ujedinjenih nacija, izvršnom direktorkom Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal i generalnom direktorkom Kancelarije Ujedinjenih nacija u Beču Gadom Vali.

Iskazano je obostrano zadovoljstvo saradnjom koju Republika Srbija ima sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal i naglašena spremnost da ostvarena saradnja bude unapređena.

Ministarka Popović je upoznala direktorku Vali sa Nacrtom rezolucije o zaštiti uzbunjivača koji je pripremila Vlada Republike Srbije, uz konsultacije sa nevladinom organizacijom ,,Pištaljka” i UNCAC koalicijom, uz opsežne doprinose Kancelarije za droge i kriminal Ujedinjenih nacija.

Na sastanku je ukazano i na značajnu ulogu žena u pravosuđu i njihov doprinos unapređenju pravosuđa, kao i o zastupljenosti žena na funkcijama u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. Ministarka Popović je upoznala direktorku Vali sa statističkim podacima o broju žena u sudstvu i javnom tužilaštvu i na ostalim javnim funkcijama u Republici Srbiji. 

Direktorka Vali je pohvalila rezultate koje je Republika Srbija ostvarila u toj oblasti, naglašavajući da je impresivno da Republika Srbija ima više od polovine žena na sudijskim i javno tužilačkim funkcijama i da su žene na više od trećine funkcija u Vladi Republike Srbije.

Direktorka Vali je uputila poziv ministarki Popović za učešće na globalnoj konferenciji posvećenoj ulozi žena u pravosuđu, koja se održava marta 2024. godine u Beču.

Sastanku je prisustvovao i pomoćnik ministarke pravde Vladimir Vinš i šef Misije Republike Srbije pri Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju i drugim međunarodnim organizacijama u Beču prof. dr Žarko Obradović.