Ministarka pravde Maja Popović učestvovala je na Ministarskoj sesiji ministara pravde u okviru Svetskog samita vlada,  koji se održava u Dubaiu.

Ministarka Popović je tokom sesije imala izlaganje na temu ,,Digitalna transformacija u promovisanju pravosudnih usluga”.

Obraćajući se učesnicima Ministarske sesije, ona je istakla da je snažno pravosuđe preduslov za unapređenje vladavine prava. U tom smislu, poverenje javnosti u pravosuđe izuzetno je važno za svako društvo i svaku državu.

Zato je u Republici Srbiji u cilju jačanja nezavisnosti sudstva i samostalnosti javnog tužilaštva, kao i njihove veće efikasnosti i odgovornosti usvojen Akt o promeni Ustava. U procesu pripreme i usvajanja ovog akta Ministarstvo pravde je imalo aktivnu ulogu. NJegovim usvajanjem u Narodnoj skupštini i kasnijim potvrđivanjem na referendumu omogućeno je ne samo stvaranje snažnog pravosuđa, već i bolja zaštita prava građana i unapređenje vladavine prava.

,,Vladavina prava je stub svake moderne države, a unapređenje vladavine prava je nešto čemu svaka država treba da teži. U tom smislu, Republika Srbija je godinama unazad ulagala značajne napore u unapređenje vladavine prava ne samo promenama Ustava i donošenjem zakona koji su usklađeni sa njima, već i primenom savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u radu pravosudnih organa”, izjavila je Popović.

Naša vizija pravosudnog sistema, naglasila je ministarka Popović, podrazumeva savremeni informacioni sistem za upravljanje predmetima u pravosudnim organima, koji koristi dostignuća savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija. ,,Sudije treba da imaju pristup informacionim sistemima koji će im pomoći da poboljšaju efikasnost u svom radu”, objasnila je ministarka i dodala da se teži ka tome da učesnici u sudskim postupcima da elektronskim putem podnesu podneske, dobiju sudske akte i pristupe podacima iz predmeta.

Ministarka je učesnicima Ministarske sesije prenela iskustva i dosadašnja dostignuća Republike Srbije u primeni savremenih informacionih tehnologija kroz aplikacije E-aukcija i E-sud. ,,Cilj Vlade Republike Srbije je da obezbedi kontinuirano korišćenje informacionih tehnologija, koje se ogleda i kroz kontinuiranu saradnju Ministarstva pravde i Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Pored toga, zahvalni smo i spremni za dalju uspešnu saradnju sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima u pogledu razmene znanja i najboljih praksi u oblasti digitalizacije”, zaključila je ministarka Popović.

Pored domaćina, ministra pravde Ujedinjenih Arapskih Emirata Abdulahom Bin Sultanom Bin Avad Al Nuaimijem, kao govornici na sesiji učestvovali su i ministar pravde Egipta Omar Marvan i ministar pravde Maroka Abdelatif Ouahbi.