Ministarka pravde Maja Popović sastala se danas sa direktorom Pravosudne akademije Nenadom Vujićem. Na sastanku su razmatrane aktivnosti vezane za unapređenje normativnog uređenja položaja Pravosudne akademije u skladu sa aktivnostima iz Akcionog plana za Pregovaračko poglavlje 23: Pravosuđe i osnovna prava i prelaznim merilima, kao i realizacija drugih zajedničkih aktivnosti Ministarstva pravde i Pravosudne akademije.

Ukazano je na potrebu jačanja infrastrukturnih i tehničkih kapaciteta Pravosudne akademije, što će biti učinjeno rekonstrukcijom nove zgrade Pravosudne akademije i nabavkom adekvatne opreme potrebne za njen rad.

Ministarka Popović i direktor Vujić su se saglasili da Pravosudna akademija treba da ima znatno veću ulogu u edukaciji nosilaca sudijskih i javnotužilačkih funkcija, kao i svih ostalih nosilaca javnih ovlašćenja koji obavljaju pravosudne profesije.

Na sastanku je zaključeno da će dalja saradnja Ministarstva pravde i Pravosudne akademije biti unapređena i kroz zajedničku organizaciju brojnih stručnih obuka za primenu zakona koje Ministarstvo pravde priprema.