Превод извода из анализе "Имплементација Директиве о медијацији"

Превод извода из анализе "Имплементација Директиве о медијацији" од 29. 11. 2016. године коју је наручио Европски парламент можете преузети овде.