Реформа правосуђа - архива

Министарство правде израдило је текст Стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године (усвојена у Народној скупштини Републике Србије 01. јуна 2013.), као и Акционог плана за спровођење Стратегије (усвојена Закључком Владе Србије 31. јула 2013.), с циљем побољшања квалитета правде, ефикасности и ефективности правосуђа, уз јачање и заштиту независности, праћене ефикасним механизмима одговорности у циљу приближавања правде грађанима и враћања поверења у правосудни систем.

Одлуком донетом 25. августа 2013. године Влада Србије образовала је Комисију за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године, у циљу реализације активности предвиђених Националном стратегијом и Акционим планом за њено спровођење. 

Чланови комисије:

1.      Нела Кубуровић, министар правде,  ул. Немањина 22-26, тел.011/3616-548, mail: kabinet@mpravde.gov.rs – именовани члан

2.      Радомир Илић, државни секретар у Министарству правде, ул. Немањина 22-26, mail: kallisto1s@yahoo.comradomir.ilic@mpravde.gov.rs тел. 011/3616-572, – заменик члана

3.      Драгомир Милојевић, председник Врховног касационог суда, ул. Немањина 9, тел. 011/3604-606, mail: vks@vk.sud.rs, dragomir.milojevic@vk.sud.rs jelisaveta.colanovic@vk.sud.rs – именовани члан

4.      Јанко Лазаревић, судија Врховног касационог суда, ул. Немањина 9, тел. 011/3604-606, 063/346-559, mail: vks@vk.sud.rs – заменик члана

5.      Загорка Доловац, Републички јавни тужилац, ул. Немањина 22-26, тел. 011/363-1703, 011/3613-702, 011/363-1856,mail: biljana.spasic@rjt.gov.rs, kabinetrjt@rjt.gov.rs – именовани члан

6.      Гордана Јанићијевић, заменик Републичког јавног тужиоца, ул. Немањина 22-26, тел. 011/363-1703, mail: biljana.spasic@rjt.gov.rs, gordana.janicijevic@rjt.gov.rs – заменик члана

7.      Мирољуб Томић, члан Високог савета судства из реда судија, ул. Ресавска бр. 42, тел. 011/363-4218, 063/1050-070, mail: kabinet@vss.sud.rs, miroljub.tomic@vss.sud.rs – именовани члан

8.      Мајда Кршикапа, секретар Високог савета судства, , ул. Немањина 22-26, тел. 011/363-4205, 011/363-4240, 063/739-7906, mail: kabinet@vss.sud.rs, majda.krsikapa@vss.sud.rs – заменик члана

9.      Татјана Лагумџија, члан Државног већа тужилаца,  ул. Ресавска бр. 42, тел. 011/3613-734, mail: tatjana.lagumdzija@dvt.jt.rs – именовани члан

10.  Сандра Кулезић, члан Државног већа тужилаца,  ул. Ресавска бр. 42, тел: 011/3613-734, mail: sandra.kulezic@dvt.jt.rs – заменик члана

11.  Петар Петровић, народни посланик, председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине,  ул. Трг Николе Пашића бр.13, тел. 011/3026-464, 063/827-7098, mail: perapetrovicja@gmail.com – заменик члана

12.  Биљана Пантић Пиља, народни посланик, заменик председника Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине,  ул. Трг Николе Пашића бр.13, тел.011/322-0625, mail: biljapantic11@gmail.com– заменик члана

13.  Љубица Милутиновић, судија Врховног касационог суда, члан Управног одбора Друштва судија Србије, ул. Алексе Ненадовића бр.24, тел. 011/363-5524, 062/220-147, mail: ljubica.milutinovic@vk.sud.rs – именовани члан

14.  Милан Мариновић, председник Прекршајног суда у Београду, члан Удружења судија Прекршајних судова, ул. Књегиње Зорке бр.4, тел. 011/2836-053, mail: staresina_gprek@ptt.rs – заменик члана

15.  Лидија Комлен Николић, члан Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, ул. Грачаничка бр. 18, тел. 011/3031-909, mail: office@uts.org.rs, udruzenjetuzilacasrbije@gmail.com; lidija.komlen@bg.ap.jt.rs; – именовани члан

16.  Ана Боровић,  члан Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, ул. Грачаничка бр. 18, тел. 011/3031-909, udruzenjetuzilacasrbije@gmail.comborovic.ana@gmail.com; – заменик члана

17.  Драгољуб Ђорђевић, адвокат у Београду, председник Адвокатске коморе Србије, ул. Дечанска 13/I, тел. 011/3239-072, mail: a.k.srbije@gmail.com– именовани члан

18.  Зоран Јеврић, адвокат у Београду, потпредседник Адвокатске коморе Србије, ул. Дечанска 13/I, тел. 011/3239-072, 011/3615-943, mail: a.k.srbije@gmail.com, advjevsal@gmail.com – заменик члана

19.  Ненад Вујић, директор Правосудне академије, ул. Teразије бр. 41, тел. 011/2184-030, 069/8011-351, mail: nenad.vujic@pars.rs – именовани члан

20.  Александар Степановић, председник Вишег суда у Београду, ул. Савска бр. 17а, тел. 011/3601-400, 065/8123-456, mail: uprava@bg.vi.sud.rs – заменик члана

21.  проф. др Ранко Кеча, редовни професор и декан Правног факултета у Новом Саду, ул. Трг Доситеја Обрадовића бр. 1, Нови Сад, тел. 021/485-3097, 021/485-03040, 069/200-4420, mail: ranko@pf.uns.ac.rs, dekanat@pf.uns.ac.rs – именовани члан

22.  проф. др Владан Петров, ванредни професор и продекан Правног факултета у Београду, ул. Булевар краља Александра бр. 67, тел. 011/3027-600, 064/2488-430, mail: vpetrov@ius.bg.ac.rs – заменик члана

23.  Александра Трешњев, извршитељ у Београду, ул. Хаџи Ђерина 1, тел. 064/8266-561, mail: aleksandratresnjev@gmail.com, office@komoraizvrsitelja.rs – именовани члан

24.  Миодраг Ђукановић, председник Јавнобележничке коморе, ул. Деспота Ђурђа 13, Београд, тел.011/2620-104, mail: јкs@jks.rs  – заменик члана

25.  Славица Манојловић, руководилац Групе за систем финансирања плата у Сектору буџета у Министарству финансија, ул. Кнеза Милоша бр. 20, тел. 011/364-2941, 011/364-2932, 011/3642-893, mail: slavica.manojlovic@mfin.gov.rs – именовани члан

26.  Марија Савић, саветник у у Сектору буџета у Министарству финансија, ул. Кнеза Милоша бр. 20, тел. 011/364-2910, mail: marija.savic@mfin.gov.rs

27.  Срђан Мајсторовић, заменик директора Канцеларије за европске интеграције, ул. Немањина бр. 34, тел. 011/3061-102, 011/3061-103, mail: smajstorovic@seio.gov.rs – именовани члан

28.  Сања Мрваљевић-Нишавић, шеф Одсека за политичке критеријуме и правду, слободу и безбедност у Канцеларији за европске интеграције, ул. Немањина бр. 34, тел. 011/3061-102, 011/3061-103, 064/823-6219, mail: smrvaljevic@seio.gov.rs – заменик члана

29.  Жарко Степановић, в.д. директор Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, Палата Србије, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 2, тел. 011/311-3859, mail: zarko.stepanovic@civilnodrustvo.gov.rs – именовани члан

30.  Стефан Оташевић, саветник за праћење и унапређење правног оквира за развој цивилног друштва у Канцеларији за са цивилним друштвом, Палата Србије, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 2, тел. 011/311-3859, mail: stefan.otasevic@civilnodrustvo.gov.rs – заменик члана

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.  Чедомир Бацковић, помоћник министра правде, Сектор за европске интеграције и међународне пројекте, ул. Немањина 22-26 бр. 6, тел .011/3620-542, mail: cedomir.backovic@mpravde.gov.rs - Секретар

32.  Ана Бркић, саветник у Сектору за европске интеграције, ул. Немањина 22-26, тел.011/3620-458, mail: ana.brkic@mpravde.gov.rs – сарадник Секретаријата

 

 

Досадашњи председавајући  Комисије

- 11.09.2013. изабран  Мирљуб Томић

- 29.09.2014. изабран   Драгомир Милојевић

- 23.10. 2015. изабран Мирољуб Томић

Досадашњи заменици председавајућег Комисије

-11.09.2013. изабран Неђо Јовановић

-02.06.2014. изабран Бранко Стаменковић

-23.10.2015. изабран Срђан Мајсторовић