Пословник Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године

Пословником донетим на првој седници Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа, одржаној 11. септембра 2013. уређени су организација и начин рада, као и друга питања од значаја за рад Комисије.

Пословник Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа Величина: 0.06 MB