Дневни ред и записници Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године

Дневни ред прве седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.03 MB
Записник са прве седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.17 MB
Дневни ред друге седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.33 MB
Записник са друге седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.05 MB
Дневни ред треће седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.33 MB
Записник са треће седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.06 MB
Дневни ред четврте седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.33 MB
Записник са четврте седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.1 MB
Дневни ред пете седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.32 MB
Записник са пете седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.05 MB
Дневни ред шесте седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.06 MB
Записник са шесте седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.12 MB
Дневни ред седме седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.07 MB
Записник са седме седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.11 MB
Дневни ред осме седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.07 MB
Записник са осме седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.12 MB
Дневни ред девете седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.07 MB
Записник са девете седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.1 MB
Дневни ред десете седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.07 MB
Записник са десете седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.08 MB
Дневни ред једанаесте седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.07 MB
Записник са једанаесте седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.06 MB
Дневни ред дванаесте седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.07 MB
Записник са дванаесте седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.06 MB
Дневни ред тринаесте седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.07 MB
Записник са тринаесте седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.07 MB
Дневни ред четрнаесте седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.07 MB
Дневни ред петнаесте седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.08 MB
Записник са четрнаесте седнице комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.07 MB
Записник са петнаесте седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.1 MB
Дневни ред шеснаесте седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.07 MB
Записник са шеснаесте седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.07 MB
Дневни ред седамнаесте седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.07 MB
Записник са седамнаесте седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.05 MB
Дневни ред осамнаесте седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.08 MB
Записник са осамнаесте седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.06 MB
Дневни ред деветнаесте седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.08 MB
Записник са деветнаесте седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.03 MB
Дневни ред двадесете седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.06 MB
Записник са двадесете седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.02 MB
Дневни ред двадесет прве седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.06 MB
Записник са двадесет прве седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.02 MB
Дневни ред двадесет друге седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.06 MB
Записник са двадесет друге седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.03 MB
Дневни ред двадесет треће седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.06 MB
Записник са двадесет треће седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.02 MB
Дневни ред двадесет четврте седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.06 MB
Записник са двадесет четврте седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.04 MB
Дневни ред двадесет пете седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.06 MB
Записник са двадесет пете седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.04 MB
Дневни ред двадесет шесте седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.06 MB
Записник са двадесет шесте седнице Комисије за спровођење реформе правосуђа Величина: 0.04 MB