Одлуке Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године

Студија о развојним потребама Правосудне академије Величина: 0.38 MB
Препорука МПДУ Величина: 0.05 MB
Препорука Влади Величина: 0.05 MB
Поступање по Акционом плану за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа Величина: 1.98 MB
Поступање по Акционом плану за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа (Верзија на енглеском језику) Величина: 1.23 MB
Одлука о избору председавајућег Комисије Величина: 0.32 MB
Одлука о избору секретара Комисије Величина: 0.32 MB
Одлука о о оснивању Радне групе за давање мишљења у вези израде програма ефикасне алокације судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Величина: 0.33 MB
Одлука о оснивању радне групе за израду анализе измене уставног оквира Величина: 0.34 MB
Одлука о оснивању радне групе за израду смерница за реформисање и развој Правосудне академије Величина: 0.33 MB
Одлука о измени Одлуке о образовању радна група за израду смерница за реформисање и развој Правосудне академије Величина: 0.32 MB
Решење о разрешењу и именовању члана и заменика чланова Комисије Величина: 0.28 MB
Одлука о именовању заменика председавајућег Комисије Величина: 0.32 MB
Одлука о именовању председавајућег Комисије Величина: 0.32 MB