Радна група за израду анализе измене уставног оквира

Задатак Радне групе је да изради анализу измене уставног оквира у правцу искључења Народне скупштине из процеса избора председника судова, судија, јавних тужилаца односно заменика јавних тужилаца, као и чланова Високог савета судства и Државног већа тужилаца; промене састава Високог савета судства и Државног већа тужилаца у правцу искључења представника законодавне и извршне власти из чланства у овим телима; предвиђања Правосудне академије као обавезног услова за први избор носилаца правосудних функција и достави је Комисији за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа на разматрање.

Чланови радне групе:

 

- Драгомир Милојевић, председник Радне групе, председник Врховног касационог суда и Високог савета судства;
- Биљана Павловић, заменик председника Радне групе, државни секретар у Министарству правде;
- Снежана Андрејевић, члан, судија Врховног касационог суда;
- Ђорђе Остојић, члан, заменик Републичког јавног тужиоца;
- Бранко Стаменковић, члан, посебни тужилац за високотехнолошки криминал, члан Државног већа тужилаца;
- Радован Лазић, члан, председник управног одбора Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије;
- Драгана Бољевић, члан, судија Апелационог суда у Београду и председница Друштва судија Србије;
- проф. др Владан Петров, члан, ванредни професор уставног права и продекан Правног факултета у Београду;
- проф. др Дарко Симовић, члан, професор уставног права Криминалистичко- полицијске академије у Београду;
- проф. др Ирена Пејић, члан, редовни професор уставног права Правног факултета у Нишу;
- проф. др Слободан Орловић, члан, ванредни професор уставног права Правног факултета у Новом Саду. 

 За секретара Радне групе одређује се Ана Ђуришић, млађи саветник у Сектору за европске интеграције и међународне пројекте при Министарству правде и државне управе. 

 

Одлука о оснивању радне групе за израду анализе измене уставног оквира Величина: 0.34 MB
Записник са првог састанка Радне групе за израду анализе измене уставног оквира Величина: 0.04 MB
Одлука о измени Одлуке о образовању радне групе за израду анализе измене уставног оквира Величина: 0.32 MB
Одлука о измени Одлуке о образоваљу радне групе за израду анализе измене уставног оквира Величина: 0.32 MB
Одлука о измени одлуке о образовању радне групе за израду анализе измене уставног оквира Величина: 0.32 MB
Записник са другог састанка Радне групе за израду анализе измене уставног оквира Величина: 0.06 MB
Дневни ред трећег састанка Радне групе за израду анализе измене уставног оквира Величина: 0.02 MB
Анализа Устава Величина: 0.24 MB
Аpril report judicial power Величина: 0.17 MB
Улога судова у вези са уједначеном применом права Величина: 0.33 MB
The role of courts with respect to the uniform application of the law Величина: 0.15 MB