Записници

Записник са првог састанка Радне групе за давање мишљења у вези израде програма ефикасне алокације судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Величина: 0.05 MB
Записник са другог састанка Радне групе за давање мишљења у вези израде програма ефикасне алокације судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Величина: 0.05 MB
Записник са трећег састанка Радне групе за давање мишљења у вези израде програма ефикасне алокације судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Величина: 0.03 MB