Радна група за израду анализе положаја судијских и јавнотужилачких помоћника

 

Задатак Радне групе је израда анализе са препорукама, а све у циљу унапређења рада и побољшања положаја судијских и јавнотужилачких помоћника.

Чланови радне групе: 

-          Соња Видановић, члан Високог савета судства из реда судија;

-          Биљана Павловић, државни секретар у Министарству правде;

-          Снежана Бјелогрлић, представник Друштва судија Србије;

-          Ненад Вујић, директор Правосудне академије;

-          Весна Сталетовић, представник Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца;

-          Никола Стојановић, представник Републичког јавног тужилаштва;

-          Ненад Стефановић, председник Удружења судијских и тужилачких помоћника;

-          Лазар Лазовић, потпредседник Удружења судијских и тужилачких помоћника;

-          Нада Ђорђевић, представник Асоцијације правосудних саветника;

-          Филип Бојић, асистент на Правном факултету, на катедри за јавно право.

За секретара Радне групе одређује се Ивана Крпина, консултант у Министарству правде.

 

Одлука о оснивању Радне групе за израду анализе положаја судијских и јавнотужилачких помоћника Величина: 0.33 MB
Записник са првог састанка Радне групе за израду анализе положаја судијских и јавнотужилачких помоћника Величина: 0.04 MB
Записник са другог састанка Радне групе за израду анализе положаја судијских и јавнотужилачких помоћника Величина: 0.07 MB
Записник са трећег састанка Радне групе за израду анализе положаја судијских и јавнотужилачких помоћника Величина: 0.07 MB
Записник са четвртог састанка Радне групе за израду анализе положаја судијских и јавнотужилачких помоћника Величина: 0.08 MB
Записник са петог састанка Радне групе за израду анализе положаја судијских и јавнотужилачких помоћника Величина: 0.08 MB