Радна група за израду процене и анализе стања ради решавања имовинско-правних и инфраструктурних питања везаних за судове и јавна тужилаштва

Задатак Радне групе је да изради процену и анализу тренутног стања инфраструктурних и имовинско-правних питања судова и јавних тужилаштава, а све у циљу унапређења и побољшања њиховог рада.

Чланови радне групе:

-          Драгана Бољевић, председник Друштва судија Србије;

-          Александар Стоиљковски, члан Високог савета судства из реда судија;

-          Слободан Поповић, шеф Одсека за инвестиције Министарства правде;

-          Снежана Марковић, заменик Републичког јавног тужиоца;

-          Даринка Манић, члан Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије;

-          Ненад Стефановић, председник Удружења судијских и тужилачких помоћника;

-          Жак Павловић, члан Асоцијације правосудних саветника;

За секретара Радне групе одређује се Ивана Крпина, консултант у Министарству правде.

Одлука о оснивању Радне групе за израду процене и анализе стања ради решавања имовинско-правних и инфраструктурних питања везаних за судове и јавна тужилаштва Величина: 0.33 MB
Одлука о измени Одлуке о образовању Радне групе за израду процене и анализе стања ради решавања имовинско-правних и инфраструктурних питања везаних за судове и јавна тужилаштва Величина: 0.58 MB
Записник са првог састанка Радне групе за израду процене и анализе стања ради решавања имовинско-правних и инфраструктурних питања везаних за судове и јавна тужилаштва Величина: 0.05 MB
Записник са другог састанка Радне групе за израду процене и анализе стања ради решавања имовинско-правних и инфраструктурних питања везаних за судове и јавна тужилаштва Величина: 0.06 MB
Записник са трећег састанка Радне групе за израду процене и анализе стања ради решавања имовинско-правних и инфраструктурних питања везаних за судове и јавна тужилаштва Величина: 0.08 MB