Обавештење

Обавештење посредницима

 

Имајући у виду да је Министарство правде дошло до сазнања да поједини медијатори користе визит карте у својству посредника са натписом Министарства правде, те именом и грбом Републике Србије, без потребног одобрења предвиђеног Законом о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије (“Службени гласник РС”, број 36 од 15. маја 2009. године), овим путем Вам указујемо да посредници на основу Закона о посредовању у решавању спорова („Службени гласник РС", број 55 од 23. маја 2014. године) поседују само дозволу за посредовање а не и поверена јавна овлашћења, нити је истим прописана могућност коришћења назива Министарства правде, имена и грба Републике Србије у сврху промоције.

Поред наведеног, истичемо да Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије у члану 5. наводи да се грб и застава Републике Србије не могу употребити као робни или услужни жиг, узорак или модел, нити као било који други знак за обележавање робе или услуге. Такође, напомињемо да чланови 13 и 14. наведеног закона, који регулишу употребу Великог и Малог грба, не дозвољавају употребу грба физичким лицима.