Накнадно пристигли коментари на радни текст Националне стратегије развоја правосуђа за период 2019 - 2024. године

Управни суд

Коментар Величина: 0.41 MB

Синдикат судских вештака Србије

Коментар Величина: 0.88 MB

Комора јавних извршитеља

Коментар Величина: 0.11 MB

Одбор за људска права Ниш

Коментар Величина: 0.43 MB