Нова верзија радног текста Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године (јул 2019.године)

Након спроведеног консултативног процеса, Министарство правде објављује нову верзију радног текста Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године, која је измењена у складу са пристиглим коментарима и сугестијама, као и Извештај о току и резултатима обављених консултација са заинтересованим актерима

Нова верзија радног текстa Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године - измењена у складу са коментарима Величина: 0.7 MB
Извештај о току и резултатима консултативног процеса Величина: 0.31 MB
New Working Text of the JDS _ENG_ public discussion comments incorporated Величина: 1.06 MB
Табеларни приказ коментара Величина: 0.21 MB