Мултилатерални споразуми у грађанским стварима

Овде можете пронаћи и скинути све релеванте мултилатералне уговоре које је Република Србија потписала у вези са институтом међународне правне помоћи.

 

Конвенција Уједињених нација о међународним споразумима о решавању спорова који произилазе из медијације Величина: 0.17 MB
Хашка конвенција о достављању у иностранство судских и вансудских аката у грађанским и трговачким стварима од 15. новембра 1965. године Величина: 0.11 MB
Хашка конвенција о грађанском поступку од 1954. године Величина: 0.08 MB
Хашка конвенција о извођењу доказа у иностранству у грађанским и трговачким стварима од 18. марта 1970. године Величина: 0.1 MB
Конвенција о грађанскоправним аспектима међународне отмице деце, потписане 25. октобра 1980. године у Хагу Величина: 0.09 MB
Конвенција о издавању извесних извода из матичних књига намењених иностранству, потписана 27. септембра 1956. године Величина: 0.08 MB
Конвенција о издавању извода из матичних књига на више језика сачињена у Бечу, 8. септембра 1976. године Величина: 0.05 MB
Конвенција о једнообразном закону о облику међународног тестамента, са Прилогом, сачињена 26. октобра 1973. године Величина: 0.07 MB
Конвенција о олакшању међународног приступа судовима, са прилозима, усвојена 25. октобра 1980. године у Хагу Величина: 0.09 MB
Конвенција о остваривању алиментационих захтева у иностранству Величина: 0.05 MB
Конвенција о сукобима закона у погледу облика тестаментарних одредаба, потписана у Хагу 5. октобра 1961. године Величина: 0.05 MB
Конвенција о укидању потребе легализације страних јавних исправа, потписана у Хагу 5. октобра 1961. године Величина: 0.06 MB