Република Аустрија

Уговор између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Републике Аустрије о издавању од 1. фебруара 1982. године 

Уговор о издавању Величина: 0.08 MB

Уговор између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Републике Аустрије о међусобном извршавању судских одлука у кривичним стварима од 1. фебруара 1982. године

Уговор о међусобном извршавању судских одлука у кривичним стварима Величина: 0.08 MB

Уговор између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Републике Аустрије о правној помоћи у кривичним стварима 1. фебруара 1982. године

Уговор о правној помоћи у кривичним стварима Величина: 0.08 MB