Јавнобележничка комора Савезне Републике Немачке

Меморандум о разумевању о циљевима дигитализације радних процесапри комуникацији јавних бележника и јавних регистара

Меморандум о разумевању - српски језик Величина: 2.46 MB
Меморандум о разумевању - немачки језик Величина: 2.64 MB