Организација за европску безбедност и сарадњу

Споразум између Организације за европску безбедност и сарадњу и Министарства правде Републике Србије за израду нацрта Закона о заштити сведока

Споразум на српском језику Величина: 2.03 MB
Споразум на енглеском језику Величина: 2.11 MB