IMG – INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP

Меморандум о разумевању ''Унапређење доступности правде у судовима'' између Министарства правде Републике Србије и IMG – INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP, Београд, 22.5.2009. године

Меморандум о разумевању на српском језику Величина: 2.06 MB
Меморандум о разумевању на енглеском језику Величина: 2.15 MB