Међународна банка за обнову и развој

Споразум о сарадњи у погледу подршке реформи и модернизацији сектора правде у Републици Србији између Републике Србије коју заступа Министарство правде, Међународне банке за обнову и развој коју заступа Канцеларија за југоисточну Европу, Краљевине Данске коју заступа Краљевска Амбасада Данске, Краљевине Норвешке коју заступа Краљевска Амбасада Норвешке, Републике Словеније коју заступа Министарство финансија, Швајцарске Конфедерације коју заступа Амбасада Швајцарске и Уједињеног Краљевства којег заступа Одељење за међународни развој (Београд, 24.10.2008.)

Споразум о сарадњи на српском језику Величина: 2.06 MB
Споразум о сарадњи на енглеском језику Величина: 2.17 MB