Ставови надлежних институција у области правосуђа о процесу израде и садржини Акционог плана за Поглавље 23

Мишљење - ДВТ Величина: 0.37 MB
Мишљење - ПА Величина: 0.43 MB
Мишљење - РЈТ Величина: 0.38 MB
Мишљење - ВКС Величина: 0.21 MB
Мишљење - ВСС Величина: 0.19 MB
Statement - HJC Величина: 0.2 MB
Statement - JA Величина: 0.39 MB
Statement - RPPO Величина: 0.38 MB
Statement - CoE Величина: 0.17 MB
Statement - SCC Величина: 0.2 MB
Statement - SPC Величина: 0.38 MB