ЕВРОЏАСТ

Споразум о сарадњи између Републике Србије и Евроџаст-а, потписан у Београду, 12. новембра 2019. године

Споразум је потписан 12. новембра 2019. године, у примени од 11. децембра 2019. године.

Споразум Величина: 0.03 MB