Jавни позив за именовање судских вештака (04.10.2021.)

Министар правде  на основу члана 11. ст.1 .и 2. Закона о судским вештацима ( „Сл. Гласник РС”, број 44/10), објављује јавни позив за именовање судских вештака за област медицина и ужу специјалност: судска медицина за подручје Вишег суда у Београду на основу претходно истакнутих потреба.
 
јавни позив за именовање судских вештака је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 95/2021 од дана 01.10.2021. године. 

Jавни позив за именовање судских вештака (04.10.2021.) Величина: 0.06 MB