Потврда да особа није полагала правосудни испит у последње 2 године пред комисијом за полагање правосудног испита Министарства правде

Корисници услуге:  Лица која желе да правосудни испит полажу на територији АП Војводина

Начин подношења захтева/молбе: Слободна форма, прилог (фотокопија личне карте)

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд

Такса: 330,00 динара (Републичка административна такса)

Пример уплатнице можете преузети на следећој страници.

Правни оквир: Закон о правосудном испиту, Правилник о програму правосудног испита, Правилник о полагању правосудног испита

Информације: Контакт центар Министарства правде (0117858000, kontakt@mpravde.gov.rs)